Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

bloody-sunday
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viamoth-into-flame moth-into-flame
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viamoth-into-flame moth-into-flame
bloody-sunday
4214 d4da
bardzo.
bloody-sunday
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
bloody-sunday

May 17 2017

bloody-sunday

May 14 2017

2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaNorthwolf Northwolf
bloody-sunday
3806 0f4b 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNorthwolf Northwolf

May 12 2017

bloody-sunday
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

May 11 2017

bloody-sunday
Hum! NSFW
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viadzony dzony
4265 7991
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadzony dzony
bloody-sunday
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
bloody-sunday

May 08 2017

bloody-sunday
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough vianezavisan nezavisan
bloody-sunday
0818 92d5 500
Reposted fromfoina foina vianezavisan nezavisan
bloody-sunday
bloody-sunday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl